Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.] Pliki do pobrania  Informacja o wyborze oferty Plik: PDF, rozmiar...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego. Pliki do...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.] Pliki do pobrania  lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik: PDF, rozmiar 1...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego. Pliki do...