POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT Tel. 087 565 92 80
Piecza zastępcza 87-565-92-83
PFRON 87-565-92-85
Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

Godziny pracy
Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Z ogromnym bólem i smutkiem informujemy, że minionej nocy odszedł od nas Pan Waldemar Jerzy Pstrzoch, wieloletni pracownik a w okresie ostatnich kilkunastu lat Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.

Pan Waldemar był dobrym człowiekiem. Pogodnego ducha, ogromnej wrażliwości, tak widocznej w jego pracy z dziećmi i młodzieżą, nad którymi sprawował pieczę jak Dobry Ojciec. Lubiany kolega, szanowany dyrektor, zawsze racjonalny, kompetentny, z dużym dystansem do samego siebie.

Małżonce Pani Marii Jolancie Gajda-Pstrzoch oraz dotkniętej odejściem Waldemara Rodzinie składamy głębokie kondolencje, wyrazy uszanowania i jedności.

Misja

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Suwałkach jest kształtowanie polityki społecznej na terenie Powiatu Suwalskiego, z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w związku z przystąpieniem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” informuje iż przedłuża termin rekrutacji uczestników.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w związku z przystąpieniem Powiatu Suwalskiego do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki...

czytaj dalej

Ogłoszenia i przetargi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022....

czytaj dalej

Pomoc psychologiczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa