POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT Tel. 087 565 92 80
Piecza zastępcza 87-565-92-83
PFRON 87-565-92-85
Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

Godziny pracy
Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Z ogromnym bólem i smutkiem informujemy, że minionej nocy odszedł od nas Pan Waldemar Jerzy Pstrzoch, wieloletni pracownik a w okresie ostatnich kilkunastu lat Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.

Pan Waldemar był dobrym człowiekiem. Pogodnego ducha, ogromnej wrażliwości, tak widocznej w jego pracy z dziećmi i młodzieżą, nad którymi sprawował pieczę jak Dobry Ojciec. Lubiany kolega, szanowany dyrektor, zawsze racjonalny, kompetentny, z dużym dystansem do samego siebie.

Małżonce Pani Marii Jolancie Gajda-Pstrzoch oraz dotkniętej odejściem Waldemara Rodzinie składamy głębokie kondolencje, wyrazy uszanowania i jedności.

Misja

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Suwałkach jest kształtowanie polityki społecznej na terenie Powiatu Suwalskiego, z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

Aktualności

Rusza iPFRON+

Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za...

czytaj dalej

Ogłoszenia i przetargi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje

                                                                                                                  Suwałki, 13.12.2022     PCPR.II.252.53.2022  ...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego. Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty...

czytaj dalej

Pomoc psychologiczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa