Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje

                                                                                                                  Suwałki, 13.12.2022     PCPR.II.252.53.2022                                        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje,...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego wybrana została oferta Wykonawcy: ELTECHBIUR Wiesław Grabiński ul. Ks. Hamerszmitta 9, 16 – 400...

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego. Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.pcprsuwalski.pl. Oferty wraz z niezbędnymi...

Informacja o unieważnieniu postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje o unieważnieniu postępowania:  Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu...