Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki

Tel.: 87 565 92 81, Fax: 87 565 92 84

NIP: 844-18-76-984 REGON: 790727374

www.pcpr.suwalski.pl, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Dyrektor PCPR

Stanisław Dziemian

tel. (087) 565 92 81

Sekretariat

tel. 87 565 92 80

Godziny pracy

poniedziałek -piątek, godz.7-30-15.30

Lp. Stanowisko pracy Nr pokoju Imię i nazwisko Telefon Email/skype
1. Dyrektor 6 Stanisław Dziemian 87 565 92 81 pcpr@powiat.suwalski.pl
2. Główny księgowy 17 Agnieszka Lis 87 565 92 89 agnieszka.lis@powiat.suwalski.pl
3. ds. finansowo księgowych 17 Ewelina Danilewicz 87 565 92 89 pcpr.ed@powiat.suwalski.pl
Ewa Wysocka finanse.pcpr@powiat.suwalski.pl
4. ds. kadrowych i organizacyjnych 5 Kamila Jastak 87 565 92 80 pcpr.sekretariariat@powiat.suwalski.pl
5. ds. opiekuńczo – wychowawczych 3 Mariola Zuchwalska 87 565 92 83 pcpr.rz@powiat.suwalski.pl

Marcin Dawidowski

pcpr.md@powiat.suwalski.pl

Edyta Sokołow

pcpr.es@powiat.suwalski.pl
6. ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych 4 Joanna Poźniak 87 565 92 85 pcpr.jp@powiat.suwalski.pl
7. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej 4 Patrycjusz Krzysztof Kalinowski 87 565 92 85 pcpr.pk@powiat.suwalski.pll
7 Danuta Gwiazdowska 87 565 92 82 pcpr.dg@powiat.suwalski.pl, Skype: PCPR DG SUWALSKI
Róża Sałanowska pcpr.hostel@powiat.suwalski.pl
12 Wioletta Przeborowska 87 565 92 88 pcpr.wp@powiat.suwalski.pl, Skype: PCPR WP SUWALSKI
Elżbieta Krzesicka
5 Marcin Snarski 87 565 92 80 interwencja@powiat.suwalski.pl, pcpr.mz@powiat.suwalski.pl
8 Koordynatorzy ds. pieczy zastępczej 4 Marta Maczek 87 565 92 85 koordynator.mm@powiat.suwalski.pl
3 Grażyna Pogorzelska-Herder 87 565 92 83 koordynator.pz@powiat.suwalski.pl
18 Laura Łada 87 565 92 87 koordynator.ll@powiat.suwalski.pl
Hanna Brzęk koordynator.hb@powiat.suwalski.pl
9. Inspektor Ochrony Danych 132 Ewa Krzyżewska 87 565 92 53 iod@powiat.suwalski.pl