POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Oferta pomocy

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Poradnictwo specjalistyczne /z ustawy o pomocy społecznej/ art. 46// w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

 1. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
 2. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
 3. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzin w Suwałkach prowadzi poradnictwo specjalistyczne w ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach podejmowanych projektów w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wynajętych pomieszczeniach przy ul. E. Plater 2 oraz w Punktach Interwencji Kryzysowej w gminach na bazie porozumień zawartych przez Powiat Suwalski z poszczególnymi gminami.

W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OFERUJEMY:

 • konsultacje indywidualne
  psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, rodzinne, terapii uzależnień, logopedyczne /w Bakałarzewie/,
 • terapię indywidualną
 • konsultacje wychowawcze
 • poradnictwo małżeńskie
 • mediacje rodzinne
 • warsztaty umiejętności rodzicielskich
  ” Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
  „Zamiast klapsa – Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”
 • warsztaty budowania relacji małżeńskiej
 • grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 • grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  /w relacjach partnerskich dla kobiet i mężczyzn, w relacjach rodzicielskich, trening zastępowania agresji/.

Oferta wzbogacana jest podczas realizacji projektów o nowe formy warsztatowe i zwiększoną liczbę godzin konsultacji.

Zapisy na poszczególne formy poradnictwa specjalistycznego odbywają się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 87 565 92 82 lub kontakt w siedzibie PCPR w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.