Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego.

Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.pcprsuwalski.pl.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 5, 16 – 400 Suwałki do dnia 22.11.2022 r. osobiście lub listownie do godz. 15:30.

Plik do pobrania

zalacznik-2b-2022 rtf. 136 KB