Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania pod nazwą: Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Pliki do pobrania  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik: PDF, rozmiar...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego. Pliki do...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wybrane zostały oferty Wykonawców: – „Odbudowa relacji...