Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.pcpr.suwalski.pl.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 5, 16 – 400 Suwałki do dnia 25.03.2022 r. osobiście, listownie lub drogą elektroniczną adres e-mail pcpr@powiat.suwalski.pl do godz.10.00.

Pliki do pobrania

rodo Plik: DOC, rozmiar 22KB

Wzór umowy Plik: DOC, rozmiar 50KB

załącznik 2b Plik: DOC, rozmiar