Ogłoszenie o zamówieniu Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego.

Adres strony na której zostało umieszczone ogłoszenie www.miniPortal (uzp.gov.pl)

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu Plik: PDF, rozmiar 200KB.

Zalacznik-nr-1-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 200KB

Zalacznik-nr-2-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 238KB

Załącznik-nr-3-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 189 KB

Załącznik-nr-4-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 192KB

Załącznik-nr-5-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 195KB

Załącznik-nr-6-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 190KB

Załącznik-nr-7-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 185KB

Załącznik-nr-8-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 190KB

Załącznik-nr-9-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 190KB

Załącznik-nr-10-do-SWZ Plik: DOC, rozmiar 185KB