Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi obejmującej: przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych przez psychologa, pedagoga, prawnika oraz zajęć integracyjno – edukacyjnych dla rodziców zastępczych oraz grup dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania pn.: „Zajęcia podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych oraz socjalizacyjne dla młodzieży i dzieci przebywających w pieczy zastępczej”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na realizację usługi obejmującej: przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych przez psychologa, pedagoga, prawnika oraz zajęć integracyjno – edukacyjnych dla rodziców zastępczych oraz grup dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania pn.: „Zajęcia podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych oraz socjalizacyjne dla młodzieży i dzieci przebywających w pieczy zastępczej”

Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.pcpr.suwalski.pl.

 

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 4, 16 – 400 Suwałki do dnia 02.11.2023 r. osobiście, listownie lub drogą elektroniczną adres e-mail pcpr@powiat.suwalski.pl do godz. 10.00.

zalacznik 2b (002)

rodo