Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na realizację usługi obejmującej: nocleg, wyżywienie oraz wynajęcie sal warsztatowych w ramach warsztatów z cyklu „Zajęcia podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych oraz socjalizacyjne dla młodzieży i dzieci przebywających w pieczy zastępczej” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.pcpr.suwalski.pl.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 4, 16 – 400 Suwałki do dnia 02.11.2023 r. osobiście, listownie lub drogą elektroniczną adres e-mail pcpr@powiat.suwalski.pl do godz.10.00.

zalacznik 2b

rodo