Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń kandydatom na pełnienie funkcji rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych, zawodowych którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.pcpr.suwalski.pl.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 5, 16 – 400 Suwałki do dnia 5.09.2022 r. osobiście, listownie lub drogą elektroniczną adres e-mail pcpr@powiat.suwalski.pl do godz.10.00.

27.08.2022 rok

Pliki do pobrania

wzór umowy Plik: DOC, rozmiar 52KB

zalacznik 2b Plik: DOC, rozmiar 35KB

rodo Plik: DOC, rozmiar 22KB