Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń kandydatom na pełnienie funkcji rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń kandydatom na pełnienie funkcji rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.

Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.pcpr.suwalski.pl.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 5, 16 – 400 Suwałki do dnia 16.01.2024 r. osobiście, listownie lub drogą elektroniczną adres e-mail pcpr@powiat.suwalski.pl do godz.10.00.

karta czasu pracy wzór 14kb doc.

rodo 22kb doc.

Załącznik nr 2 b 35kb doc.

wzór umowy 53kb doc.