Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.pcpr.suwalski.pl.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 5, 16 – 400 Suwałki do dnia 30.09.2022 r. osobiście, listownie lub drogą elektroniczną adres e-mail pcpr@powiat.suwalski.pl do godz.10.00.

 

Plik do pobrania

rodo DOC. 22 KB

zalacznik 2b DOC. 35 KB