Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.pcpr.suwalski.pl.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 5, 16 – 400 Suwałki do dnia 10.11.2023 r. osobiście lub listownie do godz.10.00.

zalacznik 2b

rodo