Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 (asystenci od 2 do 3):  Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego.

Plik do pobrania

unieważnienie postępowania w części 1 (asystenci od 2 do 3) (4) PDF. 203 KB