Ogłoszenie o zamówieniu Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego.

Adres strony na której zostało umieszczone ogłoszenie www.miniPortal (uzp.gov.pl)

Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu Plik: PDF, rozmiar 200KB.

Załącznik nr 1 do SWZ Plik: DOC, rozmiar 200KB

Załącznik nr 2 do SWZ Plik: DOC, rozmiar 238KB

Załącznik nr 3 do SWZ Plik: DOC, rozmiar 189 KB

Załącznik nr 4 do SWZ Plik: DOC, rozmiar 192KB

Załącznik nr 5 do SWZ Plik: DOC, rozmiar 195KB

Załącznik nr 6 do SWZ Plik: DOC, rozmiar 190KB

Załącznik nr 7 do SWZ.Plik: DOC, rozmiar 185KB

Załącznik nr 8 do SWZ Plik: DOC, rozmiar 190KB

Załącznik nr 9 do SWZ Plik: DOC, rozmiar 190KB

Załącznik nr 10 do SWZ Plik: DOC, rozmiar 185KB