Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę obejmującą: nocleg, wyżywienie oraz wynajęcie sal warsztatowych w ramach warsztatów z cyklu „Zajęcia podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych oraz socjalizacyjne dla młodzieży i dzieci przebywających w pieczy zastępczej”, wybrana została oferta Wykonawcy:

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

Lipniak 3; 16 – 402 Suwałki

Wskazanemu Wykonawcy zostanie zlecona powyższa usługa.