Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wybrane zostały oferty Wykonawców:

– „Wychowanie bez przemocy” – Elżbieta Krzesicka i Jerzy Dąbrowski;

– DULUTH/(TSR) – Danuta Gwiazdowska i Patrycjusz Kalinowski.

Ze wskazanymi Wykonawcami zostaną zawarte umowy.