Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi  polegającej na Zatrudnieniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego.