Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż na dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach (zapytanie ofertowe nr PCPR.II.252.65.2023) została wybrana firma GRAFIX K.Olszewska-Piotrowska, M.Tyrała, Białystok