Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wybrana została oferta Wykonawcy: ELTECHBIUR Wiesław Grabiński ul. Ks. Hamerszmita 9, 16 – 400 Suwałki