Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę obejmującą: przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych przez psychologa, pedagoga, prawnika oraz zajęć integracyjno – edukacyjnych dla rodziców zastępczych oraz grup dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania pn.: „Zajęcia podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych oraz socjalizacyjne dla młodzieży i dzieci przebywających w pieczy zastępczej”, wybrana została oferta Wykonawcy:

Grażyna Pogorzelska-Herder,

Edyta Sokołow,

Marta Maczek,

Róża Sałanowska,

Hanna Brzęk,

Kamila Jastak,

Mariola Zuchwalska,

Patrycjusz Kalinowski,

Laura Łada.