lnformacja o unieważnieniu postępowania [art. 260 ust. 2 p.z.p.] dotyczy zamówienia Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego.

Plik do pobrania

Informacja o unieważnieniu postępowania PDF. 203 KB