Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje o unieważnieniu postępowania:  Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego.

unieważnienie w Części I w zakresie 1 asystenta