Informacja, o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, dotyczy zamówienia Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach funduszu solidarnościowego.

Pliki do pobrania