lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.]

Pliki do pobrania