Z ogromnym bólem i smutkiem informujemy, że minionej nocy odszedł od nas Pan Waldemar Jerzy Pstrzoch, wieloletni pracownik a w okresie ostatnich kilkunastu lat Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.

Pan Waldemar był dobrym człowiekiem. Pogodnego ducha, ogromnej wrażliwości, tak widocznej w jego pracy z dziećmi i młodzieżą, nad którymi sprawował pieczę jak Dobry Ojciec. Lubiany kolega, szanowany dyrektor, zawsze racjonalny, kompetentny, z dużym dystansem do samego siebie.

Małżonce Pani Marii Jolancie Gajda-Pstrzoch oraz dotkniętej odejściem Waldemara Rodzinie składamy głębokie kondolencje, wyrazy uszanowania i jedności.